Curs de drept civil. Drepturi reale principale. Editia a 2-a revizuita si adaugita (LIVRARE: 7 ZILE)

Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat

La comandă

Livrare în decurs de 7 zile!

Vă mai recomandăm

   Forța Gândirii Pozitive (LIVRARE: 15 ZILE)

Norman Vincent Peale

400,00 MDL
Arta subtilă a nepăsării (LIVRARE: 15 ZILE)

MARK MANSON

392,00 MDL
 Zidane

Colecția Fotbaliști Celebri

199,00 MDL

Descriere

O definitie legala a patrimoniului este oferita de art. 31 C. civ., potrivit caruia orice persoana fizica sau persoana juridica este titulara a unui patrimoniu care include toate drepturile si datoriile ce pot fi evaluate in bani si apartin acesteia. Altfel spus. prin patrimoniu se intelege totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica ce apartin unui subiect de drept in Codul civil, notiunea de patrimoniu este mentionata in diferite norme juridice, dintre care amintim: art 187, care dispune ca „orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general; art 214, potrivit caruia „membrii organelor de administrare au obligatia sa asigure si sa mentina separatia dintre patrimoniul persoanei juridice si propriul lor patrimoniu; art 235, care prevede ca „in cazul absorbtiei, drepturile si obligatiile persoanei juridice absorbite se transfera in patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe; art. 792, conform caruia „persoana care este imputernicita, prin legat sau conventie, cu administrarea unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu care nu ii apartine are calitatea de administrator al bunurilor altuia; art 1114 alin. (2), care stipuleaza ca mostenitorii legali si legatarii universali sau cu titlu universal raspund pentru datoriile si sarcinile mostenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proportional cu cota fiecaruia etc. Sunt excluse, astfel, din continutul patrimoniului drepturile nepatrimoniale, cum ar fi dreptul la nume (art. 82 C. civ.), dreptul la viata privata (art. 71 C. civ.), dreptul la demnitate (art. 72 C. civ.) etc. Cu toate acestea, desi aceste drepturi nu fac parte din patrimoniul unei persoane, daci prin incalcarea lor se cauzeaza un prejudiciu, atunci se va naste in patrimoniul acelei persoane un drept de creanta impotriva autorului faptei ilicite, ce consta in repararea prejudiciului produs....

Mai multe informații

Limba: Română
Pagini: 352