Veneția ca un Dat sau Jurnalul unui Evadat din Est

Veneția ca un Dat sau Jurnalul unui Evadat din Est
94,00 MDL (23,50 RON)

Disponibilitate: Stoc epuizat

Descriere

Carte valet (romana-italiana).

Traducerea poemelor in italiana de Gabriella Molcsan.

Scrisă aproape exclusiv la Veneţia, în plinul unui dramatic suspans existenţial, cartea aceasta nu este o muzică uşoară...

Este, poate, o simfonie în cheie minoră, cu munţi înalţi şi ape adânci, cu iluzii împlinitoare, dar şi tristeţi hăulitoare de neant, cu dezechilibrate alunecări în vid. Este, poate, o muzică nativă: glasul eternei rotaţii interioare, care, graţie imensei capacităţi de concentrare şi esenţializare a poeziei, relevă in nuce propria-şi existenţă, contorsionată, catapultată violent din habitatul său natural, regăsindu-se/regenerând în uterul matern şi protector al eternei Veneţii.

Ceea ce ştiu însă cu certitudine este că această plonjare pe cercurile concentrice ale propriului refugiu (în sine sau pe anumite coordonate geografice ale lumii, de la un punct încolo nu mai contează...) este o nesperată eliberare/mântuire prin cuvânt. Nemarginile acesteia duc, fară îndoială, spre mult-râvnita apropiere de leagănul armoniei, echilibrului şi înseninării - spaţiu în care, în căutarea eternului Absolut, să nu ne mai terorizeze manifestările dureroase şi paradoxale ale vieţii.

Şi, cu atât mai mult, curgerea noastră continuă spre Marele Tot. -- Eugenia Bulat

Nota dell' autore

Scritto quasi esclusivamente a Venezia, nel pieno di una drammatica situazione esistenziale, questo volume non è una musica facile...

È, forse, una sinfonia in chiave minore, con montagne alte ed acque profondi, con illusioni che partoriscono pienezza ma anche con tristezze urlanti nel troppo nulla, con pericolosi scivolamenti nel vuoto. È, forse, una musica sorgiva: la voce dell'eterna rotazione interiore che, grazie all'immensa capacità di concentrazione e di sintesi della poesia, rivela in nuce la propria esistenza contorta, violentemente catapultata fuori dal suo habitat naturale, ritrovandosi/ rigenerandosi nell'utero materno e protettivo dell'eterna Venezia.

Quello che so, perô, con certezza, è che questo tuffo nei cerchi concentrici del proprio rifugio (in sé oppure su alcune coordinate geografïche, da un certo punto in poi non ha più importanza...) è un'insperata liberazione/ redenzione attraverso la parola. I suoi orizzonti infiniţi portano, senz'altro, verso la tanto cercata culla dell armonia, deU'equilibrio e della serenità, - spazio in cui nel nostro viaggio verso l'Assoluto non ci spaventassero più le manifestazioni dolorose e paradossali della vita. E neanche il nostro continuo scivolare verso il Grande Tutto. -- Eugenia Bulat Venezia, 7 settembre- Chişinău, 17 dicembre 2007

Despre Autor

Eugenia Bulat s-a născut la 19 septembrie 1956, în corn. Sadova, plasa Ungheni (fostul judeţ Lăpuşna), în provincia română Basarabia, actualmente Republica Moldova.

A absolvit Colegiul de construcţii din Chişinău, Universitatea de Stat din Chişinău (filologie română) şi Universitatea Pedagogică „Ion Creangă" din Chişinău (filologie rusă).

A lucrat în calitate de profesor, jurnalist, editor. A fost primul primar ales in mod democratic în comuna sa de baştină, Sadova, după istoricul an 1989.

A fondat cenaclul literar „Iulia Hasdeu" (1991) şi revista „Clipa siderală" (1995), publicaţie de cultură pentru copii şi adolescenţi sprijinită de Institutul Cultural Român din Bucureşti. Iniţiază Concursul Naţional de Creaţie Literară „Iulia Hasdeu" (1999) şi colecţia „Debut sideral" (2007).

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi Republica Moldova. Din 2007, stabilită la Veneţia.

Cărţi de poezie: „LaPutna mi-e drumul" (1994, Premiul Ipentru debut al Salonului Naţional de Carte al Republicii Moldova), „Poeme de pe Valea Plângerii", „Si-la-bi-sind în tai-ne-le iu-bi-rii" (1996), „De dor de voi" (2000), „Stalactite", „Scrisori de dragoste din Oraşul Libertăţii" (2002).

Editează colecţia „Sclipiri siderale": vol. I (1994), vol. II, „Al cincilea ungher" ( 1996), vol. III, „Capilarele clipei" (1996) şi studiul asupra poeziei preuniversitare din arealul „Clipei siderale" - „Erupţia rostirii sau Generaţia Clipei siderale. I. Ideea naţională. Poezia" (2003).

Prezentul volum de poezie a apărut, în prima ediţie (română), în iunie 2008, la Editura „Augusta", Timişoara, România.

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 192
Editura: Cartier
Apariția: 2008
ISBN: 978-9975-79-513-5
Dimensiuni: 13 x 19,5 cm
Greutatea: 0.2500

Pareri