Registrul Național al Patrimoniului Cultural Imaterial din Republica Moldova. Vol. A. National Inventory of the Intangible Cultural Heritage of the Republic of Moldova. Vol. A

Mai multe poze

Registrul Național al Patrimoniului Cultural Imaterial din Republica Moldova. Vol. A. National Inventory of the Intangible Cultural Heritage of the Republic of Moldova. Vol. A
84,00 MDL (21,00 RON)

Disponibilitate: Stoc epuizat

Descriere

Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial din Republica Moldova (în continuare, Registrul) este o listă obligatorie pentru luarea la evidenţă de către stat a elementelor ce alcătuiesc patrimoniul cultural imaterial de pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul salvgardării lui. Elaborarea şi aprobarea Registrului constituie o modalitate de adaptare a politicilor culturale naţionale la strategiile şi standardele UNESCO în domeniul salvgardării patrimoniului cultural imaterial.

Registrul conţine 9 compartimente, fiecare reprezentând mai multe elemente de o anumita expresie culturală (literară, muzicală, coregrafică etc.). în fiecare compartiment elementele au fost structurate după criterii ce au permis cuprinderea specificului acestei bogaţii. S-a ţinut cont de experienţa ştiinţifică existentă în fiecare domeniu, de literatura de specialitate şi de realităţile culturale din comunităţile purtătoare de PCI.

„Patrimoniului cultural imaterial îi revine un loc de seamă în moştenirea culturală. Având o vechime imemorabilă, fiind constituit şi perpetuat în baza culturii orale, el posedă o mare capacitate de a solidariza comunităţile umane şi a le sensibiliza asupra unităţii lor. însă, în confruntarea cu mijloacele moderne de comunicare, formele culturii tradiţionale sunt periclitate şi îşi pierd treptat funcţiile sociale. Protejarea şi transmiterea lor către generaţia tânără reprezintă problema esenţială a politicilor noastre culturale. Până în prezent cultura noastră a pierdut atât de multe valori, încât acum e timpul când trebuie să salvăm de la pierdere tot ce a supravieţuit, mai exact fiece poveste, baladă, colindă, cântec, dans, obicei etc. în acest sens. Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial este prima conlucrare majoră dintre reprezentanţii culturii, ştiinţei, societăţii civile, comunităţilor purtătoare de patrimoniu, autoritatea centrală şi locală". -- Gheorghe Postică, dr. hab., viceministru al culturii

„The Intangible Cultural Heritage bears a distinct place inside the cultural heritage. Having an immemorial age, being constituted and perpetrated on the basis of oral culture, it has a great capacity to join together human communities and to remind their unity. But confronted with the modern ways of communication, the forms of cultural tradition are hindered and gradually lose their social functions. Their protection and transmission to the younger generation is the main problem of our cultural policies. Our culture has already lost so many values, that it is high time to save from loss everything that has survived, namely each tale, ballad, carol, song, dance, custom etc. In this respect, The National Inventory of the Intangible Cultural Heritage is the first major cooperation among representatives of culture, science, civil society, bearing communities of intangible cultural heritage, central and local authorities". -- Gheorghe Postică, PhD habilitated, vice-ministry of culture

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 152
Editura: Lumina
Apariția: 2012
ISBN: 978-9975-65-331-2
Dimensiuni: 17 x 24,6 cm
Greutatea: 0.6000

Pareri