Matematică: Modele de Teste Sumative pentru cl. a 9-a. Ediția a II-a

Mai multe poze

Matematică: Modele de Teste Sumative pentru cl. a 9-a. Ediția a II-a
42,00 MDL (10,50 RON)

Disponibilitate: Stoc epuizat

Descriere

Prezenta lucrare se adresează elevilor din clasele a IX-a şi profesorilor de matematică, cointeresaţi într-o pregătire de calitate pentru susţinerea cu succes a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică.

Culegerea de teste este elaborată în conformitate cu curriculumul modernizat la matematică pentru clasele a V-a - IX-a. Rezolvarea testelor propuse va contribui atît la o recapitulare complexă a celor studiate la matematică în cadrul gimnaziului, cît şi la formarea şi dezvoltarea competenţei de rezolvare a astfel de teste docimo-logice.

Fiecare test este structurat pe trei compartimente. Prin itemii de la primul compartiment se evaluează dacă elevul posedă cunoştinţele matematice fundamentale, respective sarcinilor propuse. Al doilea compartiment verifică cum se descurcă elevii în situaţii standarde, aplicînd metodele, algoritmii, proprietăţile, teoremele studiate în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor propuse. Este important ca elevii să conştientizeze obligativitatea rezolvării itemilor prin metodele indicate în formularea sarcinii corespunzătoare. In caz contrar, ei riscă să ia doar un singur punct pentru indicarea răspunsului corect la itemul respectiv.

Compartimentul trei verifică competenţele elevilor din perspectiva soluţionării unor situaţii nonstandarde, unor exerciţii şi probleme integratoare.

Fiecare test conţine 12 temi, fiind repartizaţi în moduri diverse pe cele trei compartimente.

Timpul preconizat pentru rezolvarea fiecărui test este de 120 minute, similar timpului rezervat rezolvării testului în cadrul examenului.

Lucrarea propune indicaţii şi răspunsuri la majoritatea itemilor din testele propuse.

În contextul conştientizării de către elevi şi profesori a metodologiei de verificare a rezolvărilor itemilor din test, în lucrare este prezent Baremul de corectare, elaborat pentru Testul nr. 1.

Materialul acestei lucrări corespunde cerinţelor moderne şi va fi util atît elevilor, cît şi profesorilor în organizarea recapitulării finale a matematicii studiate în cadrul gimnaziului şi în pregătirea pentru examenul de absolvire a gimnaziului la matematică. -- Autorii

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 90
Editura: Lyceum
Apariția: 2012
ISBN: 978-9975-939-58-4
Dimensiuni: 16,5 x 24 cm
Greutatea: 0.1600

Pareri