Limba Română cl. 12: Teste Integrative de Evaluare a Competențelor Lingvistice, Literare, de Comunicare

Limba Română cl. 12: Teste Integrative de Evaluare a Competențelor Lingvistice, Literare, de Comunicare
42,00 MDL
  • Cumpără 2 exemplare cu 37,80 MDL fiecare și economisește 11%

Disponibilitate: Stoc epuizat

Livrare
  • În Chișinău: 24 de ore (Livrare Gratis de la 599 MDL)
  • În Moldova: 2-3 zile (Livrare Gratis de la 599 MDL)

Descriere

De asemenea, culegerea este utilă şi profesorilor de limba şi literatura română, pentru care poate constitui un instrument de lucru în cadrul orelor de pregătire a elevilor în vederea susţinerii cu succes a bacalaureatului, dar şi pentru întocmirea unor subiecte de teste şi teze pe parcursul anului şcolar.

În realizarea testelor s-a ţinut cont de principiile studierii limbii şi literaturii române stipulate de curriculumul naţional (abordarea limbii din perspectiva comunicativ-func-ţională, recunoaşterea elevului-receptor ca participant la recrearea operei literare), s-a pus accentul pe latura formativă a învăţării, axată pe achiziţionarea de competenţe de comunicare şi de interpretare. Astfel, au fost vizate utilizarea corectă şi adecvată a limbii române literare în diferite situaţii de comunicare, utilizarea strategiilor de comprehensiune şi de interpretare a textului artistic, utilizarea modalităţilor de caracterizare a personajului literar, punerea în context a operelor studiate prin raportare la epocă, la curente literare, la gen şi specie etc.

Culegerea este alcătuită din:

-    20 de variante pentru secvenţa/subiectul I (profil real şi umanistic), în care, pornin-du-se de la texte literare, la prima vedere, aparţinând genului liric, se urmăreşte receptarea adecvată a acestora din perspectiva mai multor particularităţi definitorii: limbaj artistic, eu liric, stare sufletească, temă, motiv literar, titlu, mesaj etc. Fiecare dintre cele 20 de variante include opt - nouă itemi;

-    18 variante pentru secvenţa/subiectul al ll-lea (profil real), fiecare incluzând câte un fragment dintr-o operă epică sau dramatică nestudiată, în baza căruia elevii sunt solicitaţi să caracterizeze personajul-protagonist, având ca reper anumiţi parametri;

-    18 variante pentru subiectul al ll-lea (profil umanistic), fiecare solicitând elevilor să elaboreze un anumit tip de compunere (paralelă, sinteză, caracterizare a personajului literar etc.), luând ca punct de pornire şi o afirmaţie celebră (în unele cazuri am propus două sau chiar trei afirmaţii, elevii având posibilitatea s-o aleagă pe cea care le convine mai mult);

-    6 variante pentru subiectul al lll-lea (profil real şi umanistic), care presupun elaborarea de către elevi a unor texte de utilitate socială: cerere, procură, aviz, proces-verbal, curriculum vitae;

-    sugestii teoretico-literare şi metodologice referitoare la particularităţile distinctive ale genurilor şi speciilor literare, ale figurilor de stil, ale curentelor literare, la algoritmul de comentare a unui motiv literar, a unei figuri de stil, la structura şi cerinţele de întocmire a unor texte de utilitate socială. Tot în acest compartiment se dau mai multe modele de texte oficial-administrative.

Cine a cumpărat acest produs, a mai cumpărat:

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 92
Editura: Lyceum
Apariția: 2012
ISBN: 978-9975-939-90-4
Dimensiuni: 16,8 x 23,9 cm
Greutatea: 0.1400

Pareri