Ioan Basarab, un Domn Român la începuturile Țării Românești

Ioan Basarab, un Domn Român la începuturile Țării Românești
94,00 MDL (18,89 RON)

Disponibilitate: Stoc epuizat

Descriere

„... Medievistica românească se află în prezent sub un asalt paraştiinţific similar celui la care sunt supuse de câteva decenii studiile clasice din ţară din partea curentului tracoman. Ambele discipline sunt confruntate, din direcţii diametral opuse, cu acuzaţii violente şi fără nuanţe din partea unor curente mai mult sau mai puţin structurate, ai căror membri nu s-au încumetat să parcurgă drumul dificil al unei formaţii în domeniu.

Ele sunt vizate în bloc, fiind acuzate de falsificarea conştientă a trecutului, fie prin denaturarea rolului „strămoşilor” poporului român (traco-dacii) într-un caz, fie prin minimizarea contribuţiei alogene (turcice, mai precis cumane) în celălalt. Pentru unii, ea nu ar fi suficient de „patriotică”, pentru ceilalţi ea este, de la începuturile sale, definitiv marcată de un „naţionalism obtuz”.

În faţa acestor atacuri care subminează grav criteriile epistemologice recepte, ocupând ilegitim spaţiul de dialog între istorici şi publicul interesat de cunoaşterea trecutului, cei doi autori au decis să ia o poziţie tranşantă şi fără complezenţă. În paginile care urmează i se conferă criticii istorice dreptul deplin de cetate, cu scopul unic de a separa net între mistificare şi adevăr istoric. Cele două părţi ale lucrării îşi propun să conducă în mod convergent şi complementar un dublu demers de deconstrucţie şi reconstrucţie a dosarului factual şi interpretativ al complexei problematici a întemeierii Ţării Româneşti.”


Recenzii

In 2007 apărea cartea lui Neagu Djuvara Thocomerius - Negru Vodă. Un voievod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti. Indignat de reacţia scepticilor şi a adversarilor săi, Neagu Djuvara scoate în 2011 volumul Răspuns criticilor mei şi neprietenilor lui Negru Vodă.

Matei Cazacu, unul dintre cei mai reputaţi medievişti români, stabilit în Franţa, alături de tânărul istoric Dan loan Mureşan, vine, în 2013, cu loan Basarab, un domn român la începuturile Ţării Româneşti.

Textul lui Matei Cazacu - Negru-Vodă şi „Feţele palide". O critică a „teoriei cumane" a lui Neagu Djuvara - e un răspuns direct cultului „bunului barbar", avatar modern al „bunului sălbatic", mai precis, „al cumanului civilizator şi catolic (în fapt, un barbar nomad, crescător de vite), care acum şapte secole şi ceva i-a învăţat să lupte pe românaşii noştri ignoranţi şi lipsiţi de vlagă, iar apoi să-şi creeze, în fine, un stat, Muntenia sau Ţara Românească, termen care în vremea aceea însemna «Ţara românilor»".

Efortul lui Matei Cazacu de a scrie această replică de peste o sută de pagini nu se datorează atât cărţii lui Neagu Djuvara cât adevăratului vacarm mediatic şi „prezumţiilor" lui Neagu Djuvara, care au devenit peste noapte „adevăruri curate pentru multă lume".

Textul lui Dan loan Mureşan e aproape academic: „...Per Baza-rab Olacum etfilios eius." Papi, ţari şi regi despre originea şi confesiunea Basarabilor.

loan Basarab, un domn român la începuturile Ţării Româneşti e răspunsul istoricilor la acest „asalt paraştiinţific" al amatorilor de istorie.

Aşa spun istoricii.


-- Gheorghe Erizanu, editor, autorul lucrării ”Ce spun cărțile”

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 136
Editura: Cartier
Apariția: August 2013
ISBN: 978-9975-79-807-5
Dimensiuni: 13 x 20 cm
Greutatea: 0.2500

Pareri