În templul lui Ianus

În templul lui Ianus

Preț de Listă: 186,00 MDL (46,50 RON)

Preț: 28,00 MDL (7,00 RON)

Economisești: 158,00 MDL (39,50 RON) (84%)

Disponibilitate: Stoc epuizat

Descriere

Un bine cunoscut vers din Goethe deschide aceastà culegere prin care, după ani mulți, autorul ei presimte câ peregrinârii gândurilor sale prin „a vremii stranie cetate“ i se apropie un ràgaz de odihnâ.

”Peregrnare“ - fiindcâ el n-a acceptat sa vadâ istoria ca pe o clàdire multietajată ascunzând undeva o cámáruțá închiriatâ pe termen lung, în care s-a complăcut și simpțit „acasà“, într-o beatitudine a respingerii sugestiilor de reamenajare a spațiului sâu de exceiențâ intelectualà.

Se împlini curând doua mii de ani de când Seneca Filosoful a scris: Trebuie sà tràim cu convingerea câ nu ne-am nàscut pentru un singur colț de lume; patria ne este întreg universul“. Cam in acest spirit, dar cu modestia cuvenità, paginile ce urmeazà îi invità pe cititori sà strâbatà câteva evenimente - le-am numit mai înainte ,,priveliști fugare”- din Evul Mediu, din Europa céntrala și sud-esticâ în época modernâ;Transilvania nu putea lipsi din serial, dupa cum nici mult dezbàtuta problemâ a națiunii și a naționalitàților, sau povestea - când înâlțâtoare, când tristâ - a Bisericii Române Unité.

Câteva portrete de personalitâți încearcâ sà învioreze reflțiile asupra înecifrării și descifràrii destinului románesc și european din timpurile mai noi, cât unor sensuri actúale teoretice care se dezvâluie cercetàrii istorice apropie de pragul „problemelor-limità“.

Adevàrata și marea istorie este aceea a devenirii umane, realizate în timp. În spatiu, in creativitate, în idealuri și speranțe, în dureri și înfrângeri.

Nu suntem atât de prezumțioși încât sà vrem a raporta suita acestor studii restrânse la o sentințà cu pretețți de atotcuprindere.

Ea nu aspira decât a da cuvânt preferintei pentru câteva locuri și problème din istorie - acest târâm nemârginit de desfâtare a spiritului sensibil la grandoarea dramei umane.

Alâturi de cunoaștere lumii ș a oamenilor, el ne îmbie și cunoașterii de noi înșine, ispitindu-ne sa deturnâm o declarape lui Paul Valéry: Je t’aime, parce que je touche par toi à mon Infini“. -- Camil Mureșanu

 

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 346
Apariția: Noiembrie 2002
ISBN: 973-9414-59-1
Dimensiuni: 17 x 24 cm
Greutatea: 0.6000

Pareri