Foka

Ion Anton

Stoc Limitat

Grăbește-te, produs cu stoc limitat!

Produs disponibil în:

Chișinău

Descriere

Romanul-cronică este bazat pe date istorice şi fapte concrete din viaţa străbuneilor, buneilor, părinţilor şi, parţial, a scriitorului.

Astfel pânza epică oglindeşte o perioadă istorică de peste 100 de ani din viaţa comunei de răzeşi Ghelăuza din părţile Străşenilor, cuprinzând asemenea evenimente istorice cum arfi Primul Război Mondial, Revoluţia social-democrată şi cea bolşevică din Rusia, Marea Unire din 1918, ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică în 1940, al Doilea Război Mondial, deportarea basarabenilor în Siberia, colectivizarea şi înstrăinarea ţăranilor de pământ (autorul identifică acest proces cu un fel de deportare social-psihologică din „ normalitate " în „anormal"prin aducerea Siberiei... în satele Moldovei).

Evident, adevărul artistic predomină asupra celui de cronică. Scriitorul ar fi putut să-şi plaseze acţiunea romanului în oricare dintre satele noastre, iar eroii să poarte nume inventate. Insă, pentru a amplifica veridicitatea perceperii evenimentelor cronologice descrise, scriitorul a „populat " lucrarea sa cu eroi care poartă nume concrete din sat, doar unele suferind anumite modificări, deoarece semnifică personaje cu trăsături de caracter cumulative, adică adunate de la persoane-prototip întâlnite în diferite sate de la noi. De aceea îi prevenim pe cei supărăcioşi: orice coincidenţă de nume cu eroii romanului-cronică este absolut întâmplătoare.

Lucrarea este destinată liceenilor, studenţilor, profesorilor şi, în general, tuturor cititorilor interesaţi de trecutul nostru istoric.-- Silvia Ursache

”Dedic această carte memoriei buneilor şi părinţilor mei, tuturor ghelăuzenilor care au lăsat pe pământ urme adânci şi nobile, întregului neam basarabean care a suportat cu demnitate şi răbdare de sfânt starea de răstignit pe crucea destinului.” -- Ion Anton


Primele Pagini


 

A scrie un roman despre deportări şi, totodată, a scrie un roman despre colectivizare, atunci când istoricii nu şi-au spus încă ultimul lor cuvânt, mi se pare un act de mare curaj literar.

De fapt, dacă ne amintim evenimentele din trecutul imediat, vom descoperi că poetul şi prozatorul Ion Anton a mai procedat în mod similar. Volumul tipărit în 1991, Zodia Zimbrului, a devenit antologic, deşi apărea în vremurile tulburi ale unor frământări identitare fundamentale. El anticipa cunoaşterea factologică a unor fenomene istorice, dar venea cu o interpretare psihologică şi literară inedită. Aceasta explică succesul plenar al acelei cărţi de proze istorice.

Exact acelaşi model se profilează şi în cazul romanului-epopee Foka. Povestirile şi romanele despre colectivizare, apărute în perioada sovietică, până la 1990, şi-au pierdut valoarea documentară, pentru că au fost ticluite la cheremul vremii, la solicitarea sistemului, mitizând un regim care, căzut peste noapte, a luat cu sine şi toate operele create la comandă.

Istoricii răsfoiesc astăzi cu înfrigurare dosarele de arhivă, în speranţa de a descoperi noi date, informaţii şi argumente care ar vărsa lumină peste tragicul episod din vara anului 1949, când regimul sovietic a comis un teribil act de genocid. Nici Comisia Pentru Studierea Crimelor Regimului Totalitar Comunist n-a putut să-şi pronunţe concluziile, deoarece politicienii consideră că e prematur să se rostească verdictul final în această chestiune complicată. Scriitorii, de obicei, operează mai puţin cu cifre, cu statistici, cu cronologii. Ei au la îndemână un material mult mai important, mai fin şi mai convingător decât orice date - sufletul omului. Fluidul ce porneşte de la scriitor curge de la suflet la suflet şi ajunge acolo unde doar gândurile cele mai ascunse pot pătrunde...

Deportarea ca fenomen... Călăi şi victime... Omul rupt de viaţa lui firească şi aruncat în necunoscut. încercarea disperată de a rămâne acasă, dar tot într-o lume care se îndreaptă spre necunoscut... Sentimentul celor care nu au fost deportaţi şi bucuria ascunsă provocată de necazul altora şi, în sfârşit, amărăciunea că ei s-au întors înapoi. Calităţi ale firii omeneşti despre care n-am dorit să scriem, ca fiind nedefinitorii pentru neamul nostru.

Dar anume situaţiile-limită profilează cu precizie dimensiunea morală a unui neam. în cazul deportărilor, neamul a demonstrat nu numai laşitate, trădare, dar şi o anumită atitudine ticăloasă faţă de foştii săteni, care erau deportaţi conform listelor întocmite în fiecare sat la propunerea activiştilor localnici...

Cunoaştem cu certitudine faptul că deportările au fost generate de incapacitatea unor conducători ai RSSM de a organiza rapid colectivizarea.


Mai multe informații

Limba: Română
Pagini: 336
Apariția: 2013
Coperta: Copertă moale
Dimensiuni: 16,4 x 23,5 cm
ISBN: 978-9975-107-76-1