Etno ABC

Mai multe poze

Etno ABC
129,00 MDL (25,93 RON)

Disponibilitate: Stoc epuizat

Descriere

Am răsfoit manuscrisul cu un sentiment al revelaţiei, al descoperirii, al surprizei, dar şi cu o sinceră bucurie de a vedea o noutate editorială în premieră absolută. Chiar dacă şi admit că o mai fi editat cineva, cândva, ceva asemănător, nu cred să fi avut ingeniozitatea şi inspiraţia de care dă dovadă autorul acestui abecedar etnografic - publicistul, editorul, plasticianul şi maestrul fotograf Iurie Răileanu. Vă puteţi convinge de sinceritatea şi corectitudinea afirmaţiei mele parcurgând filele acestei cărţi - de la prima, la ultima. La sigur, convingerea voastră se va întări dacă veţi avea răbdarea, bunăvoinţa, curiozitatea de a citi, apoi şi studia conţinutul Etno ABC-ului.

Numind mai sus cartea de faţă abecedar, mi-am dat seama imediat că, de fapt, am recurs la termenul cel mai la îndemână, lucrarea dlui Iurie Răileanu fiind infinit mai mult decât acea primă carte a şcolarilor sau preşcolarilor, din care ei deprind a citi şi a scrie literele, apoi, învaţă şi a le lega în cuvinte, iar cuvintele - în fraze.

Orice copil, desigur, ar putea învăţa şi de aici literele şi sunetele limbii române. Le vor învăţa însă într-un mod cu totul neordinar: nu prin intermediul unor obiecte sau fenomene arhicunoscute (mamă, floare, casă, copac etc.), ci prin a vedea lucruri necunoscute sau mai puţin cunoscute. Căci, autorul, Iurie Răileanu, pune fiece literă în legătură cu un cuvânt sau cu un termen din etnografia românească, din cultura materială şi spirituală a poporului nostru. Mai simplu spus - din datinile, obiceiurile, folclorul, meşteşugurile, felul de a trăi, de a vedea lucrurile din jur, de a gândi, de a simţi al strămoşilor noştri. Iar acestea sunt nişte valori ce scot în evidenţă bogăţia noastră sufletească, specificul sau coloritul ce ne face distincţi de alte neamuri statornicite în vecinătate sau împrăştiate prin lume.

Progresul tehnic şi economic, evoluţia culturii au plasat - cu părere de rău - în umbră multe obiceiuri, meşteşuguri, elemente ale dansului sau cântecului popular. Ca rezultat, unii copii, mai ales cei de la oraş, nu ştiu prea bine ce înseamnă catrinţă, fuior, horă, lăicer, suman, traistă...

Prezentul Etno ABC se împotriveşte acestei uitări, punându-i pe copii în faţa necesităţii de a învăţa literele prin familiarizarea, concomitentă, cu diferite elemente ale etnografiei naţionale. Fiece literă are câteva ilustraţii: mai întâi un text versificat (scurtuţ - de patru rânduri, şi săltăreţ, vesel, optimist), apoi imaginea unui sau câtorva obiecte ale căror denumire începe cu litera ce urmează a fi învăţată; în fine, alte câteva ilustraţii „suplimentare" sau „adiacente" care au menirea de a contribui la „consolidarea" materialului.

Celor care au învăţat deja, din alte cărţi, Alfabetul autorul le propune alte câteva lecţii teste de inteligenţă: să înveţe, prin aceeaşi metodă (pe care am putea-o numi „ilustrativ-etnografică"), Cifrele (de la unu la zece); apoi Anotimpurile şi Zilele săptămânii, între care se situează denumirile de luni ale anului, acestea trebuind să fie învăţate suplimentar, de sine stătător. în final, adică la sfârşitul cărţii, autorul îi îndeamnă pe micuţi să înveţe Mirajul culorilor - pentru aşa ceva le pune la dispoziţie o suită de imagini prin care vor învăţa a desluşi elementele spectrului cromatic sau, mai simplu spus - culorile curcubeului şi unele nuanţe ale acestora. Cifrele, denumirile zilelor şi anotimpurilor sunt şi ele însoţite de explicaţii în versuri, rânduri sau, mai exact, gânduri rimate, în jurul cărora sunt plasate imagini frumoase, expresive, edificatoare, toate de „inspiraţie etnografică", şi acestea - ca toate celelalte - executate de Iurie Răileanu.

Cine va răsfoi barem acest Etno ABC, îşi va îmbogăţi vocabularul şi mintea cu cuvinte-noţiuni ce vizează diverse tradiţii şi îndeletniciri populare, meserii, arte populare, unelte de lucru, elemente de port popular, instrumente muzicale ş.a. Din această perspectivă, noua carte a artistului plastic Iurie Răileanu se prezintă ca o „iarbă de leac" pentru a nu se da uitării patrimoniul spiritual românesc, valorile culturale ce au definit, de-a lungul secolelor, poporul nostru. Or, acest patrimoniu, în multe etape ale istoriei a fost pentru strămoşii noştri sprijin şi alinare, ajutor şi desfătare... Căci i-a întărit speranţa în zile de restrişte, 1-a salvat de la pieire fizică, 1-a ferit de asimilare din partea puhoaielor de migratori, oaspeţi nepoftiţi şi duşmani însetaţi de pământuri şi bunuri străine.

Este, Etno ABC-ul lui Iurie Răileanu un îndemn discret de a cunoaşte şi a preţui la justa valoare zestrea spirituală a poporului, frumosul din preajmă noastră, uitat întru câtva şi, mai ales, neglijat. De a ne familiariza şi a nu da uitării obiecte, lucruri, fenomene ce ne pot face mintea mai luminoasă şi sufletul mai sensibil. De aici şi valoarea estetică - pe lângă cea cognitivă, instructivă, etică - a cărţii acestea.

Nu încape nicio îndoială că acest original abecedar-îndrumar îşi va găsi destinatarul - atât printre copii, cât şi printre adolescenţi şi tineri, ba, credem, şi printre unii adulţi dornici de a avea la îndemână un suport didactic pentru odraslele lor.

-- Vlad Pohilă

Detaliile Produsului

Grupa de Vârstă: 3-5 ani, 6-8 ani
Limba: Română
Coperta: Copertă tare
Pagini: 83
Apariția: Iulie 2015
ISBN: 978-9975-9772-6-5
Dimensiuni: 21,5 x 23,5 cm
Greutatea: 0.5380

Pareri

Bestseller.md îți mai recomandă: