Botezul de Lumină: Poezii Pentru Creștini [Carte Electronică]

Botezul de Lumină: Poezii Pentru Creștini [Carte Electronică]
17,99 MDL (4,50 RON)

* cîmpuri obligatorii

17,99 MDL (4,50 RON)

Descriere

Prezenta antologie cuprinde versuri ale poeţilor români notorii, în care dumnezeirea se constituie într-o axă poetică. Cartea este destinată publicului larg, pentru care spiritul creştin este o călăuză în viaţă sau care doreşte să se iniţieze în poezia profană cu accente mistice.

Imnuri închinate Domnului, lui Iisus Hristos sau Fecioarei Maria, rugăciuni adresate Lor, revelaţii ale Puterii divine, bucurii manifestate cu ocazia Sfintelor Sărbători, interogaţii izvorîte dintr-o minte şi dintr-un suflet măcinate de frămîntări şi de căutări, aceste poezii sînt mărturia dimensiunii creştine a operelor literare.

Create în diferite epoci şi circumstanţe: în biserici sau mănăstiri (Dosoftei, Alexe Mateevici, Tudor Arghezi), în temniţe, unde au zăcut zeci de ani (Nichifor Crainic, Pan Halippa, Radu Gyr, Vasile Militaru), sau la biroul familiar (Dimitrie Bolintineanu, Lucian Blaga etc.), aceste crîmpeie poetice denotă fie o credinţă nestrămutată, fie o ezitare, fie o căutare febrilă, fie o regăsire...

De la Nicolaus Olahus şi Petru Cercel, Iancu Văcărescu şi Ion Heliade Rădulescu pînă la Radu Stanca şi Ioan Alexandru, Ana Blandiana şi Grigore Vieru, scriitorii, tradiţionalişti, romantici, simbolişti, expresionişti, modernişti, au confirmat prin opera lor că religia este valoarea spirituală supremă a creştinătăţii şi a neamului românesc.

Detaliile Produsului

Limba: Română
Editura: Epigraf
Apariția: 2013
Compatibil cu: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Kindle
Dimensiunea Fișierului: 1-2 MB
Pagini Ediție Print: 144

Pareri