Dicționar Ortografic Școlar

Elena Ungureanu, Aliona Zgardan-Crudu

Descriere

Descrierea Dicționarului

În prefaţa lucrării sunt expuse principalele norme ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, punându-se accentul pe cele mai importante modificări recomandate de ediţia academică. Volumul mai cuprinde o anexă cu cca 1 200 de nume proprii, precum şi punctuaţia limbii române pe scurt.

”A le pretinde vorbitorilor de limba română şi, în primul rând, elevilor, în secolul computerului, să cunoască ortografia (de la gr. orthos „corect" + gra-phein „a scrie") pe motiv că aceasta este o datorie de cetăţean, chiar un omagiu adus limbii, nu ar fi decât un simplu slogan. Cu toate acestea, competenţa de scriere (şi de pronunţare) corectă a unui text este, indiscutabil, un indiciu al nivelului de cultură al unei persoane. A scrie greşit cuvintele şi locuţiunile, dar mai ales a insista în una şi aceeaşi greşeală, scade mult din autoritatea unei personalităţi.” - Autorii

Despre Autori

Elena Ungureanu - cercetător ştiinţific superior, doctor, conferenţiar cercetător, specialitatea Limba română.
Aliona Zgardan-Crudu - dr. în filologie, conferenţiar universitar, şefa Catedrei de Limba Română la Facultatea de Filologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău.

Mai multe informații

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 376
Apariția: 2010
ISBN: 978-9975-67-656-4
Dimensiuni: 13 x 19,50 cm