Dicționar explicativ și etimologie

Vulpe Ana

Descriere

Descrierea Cărții

Lucrarea lexicografică de faţă se înscrie, prin orientarea sa, în categoria dicţionarelor explicative. Este de proporţii medii şi însumează cuvinte, expresii frazeologice şi locuţiuni din toate domeniile vieţii materiale şi spirituale, având menirea să satisfacă cerinţele unui cerc larg de vorbitori.

Scopul esenţial al lucrării este să satisfacă imediat necesităţile celor interesaţi în cunoaşterea mult mai temeinică a datelor privind sensul cuvintelor, dar şi originea lor. Dicţionarul înglobează elemente lexicale aparţinând fondului comun, neologisme de strictă necesitate, termeni din diverse domenii, folosiţi în afara cercului de specialişti, cuvinte populare, regionale sau învechite, în măsura în care se întâlnesc în operele marilor scriitori.

Despre Autor

Ana Vulpe, născută în com. Tătăreşti, jud. Cahul, absolventă a Facultăţii de litere, USM, lingvistă, specialistă în domeniul lexicologiei şi lexicografiei, doctor în filologie, conferenţiar universitar. Lucrări ştiinţifice publicate: peste 60 de lucrări, printre care 1 monografie şi 12 dicţionare (în colaborare).


Mai multe informații

Limba: Română
Pagini: 1008
Apariția: 2009
Coperta: Copertă tare
Dimensiuni: 13,6 x 21 cm
ISBN: 978-9975-112-50-5