Dicționar de neologisme [Copertă tare]

Florin Marcu

Descriere

Descrierea Dicționarului

”Dicţionarul nostru este un instrument de lucru uşor de consultat, destinat în primul rând şcolii, dar şi publicului larg. El conţine explicaţii precise ale termenilor de circulaţie curentă, ilustrând progresele civilizaţiei şi culturii zilelor noastre, punând în evidenţă bogata sinonimie a lexicului românesc, care accentuează dorinţa de exprimare nuanţată, precisă şi adecvată a cititorului.

Majoritatea cuvintelor din dicţionar sunt latino-romanice, ca un reflex direct al modernizării limbii prin atâtea neologisme. Acestea pun desigur probleme de ordin gramatical, stilistic, semantic, de formă, de pronunţare, astfel încât o asemenea lucrare este nu numai binevenită, ci chiar necesară pentru a ne descurca în miile de termeni noi. Sperăm că explicaţiile riguroase, dense şi clare, indicaţiile ortoepice şi ortografice, sinonimele şi, fapt remarcabil, etimologiile tuturor termenilor vor fi benefice.” - Autorul

Mai multe informații

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 320
Apariția: 2011
ISBN: 978-9975-67-336-5
Dimensiuni: 13 x 19,50 cm