Dicționar de epitete (pentru mai mult de 300 de substrantive - copertă tare)

Victoria Braga-Șipitcă

Descriere

Elaborat în corespundere cu rigorile lexicografice, dotat cu elemente ştiinţifice de reper, cu material faptic extins ca areal cronologic, organizat cu maximă claritate, echilibrat sub aspectul contextelor ilustrative, prezentul dicţionar constituie o probă de inventariere a unei serii de epitete adjectivale pentru mai mult de 300 de substantive.

Dimensiunea valorică a acestui dicţionar stă în calitatea lui de a fi util elevilor - la scrierea eseurilor, a comentariilor literare, studenţilor - la elaborarea tezelor, ziariştilor - la redactarea unor articole, tuturor celor interesaţi de expresivitatea limbajului, de posibilităţile combinatorii ale cuvintelor, de îmbogăţirea propriului vocabular.

Autoarea, atentă la selectarea suportului exemplificativ, a adus pe aceiaşi palier circa 100 de scriitori, precum Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi. George Bacovia. Octavian Goga. Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Magda Isanos. Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija. Leonida Lar Eugenia Bulat, Mircea Cărtărescu, Dumitru Crudu etc. - Sabina Corniciuc, doctor în filologie, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova.

Mai multe informații

Limba: Română
Pagini: 360
Apariția: 2010
Coperta: Copertă tare
Dimensiuni: 13,7 x 20,5 cm
ISBN: 9789975603454