Potențialul de export al Republicii Moldova

Potențialul de export al Republicii Moldova
249,00 MDL

Disponibilitate: Stoc epuizat

Livrare
  • În Chișinău: 24 de ore
  • În Moldova: 2-3 zile

Grăbește-te, produs cu stoc limitat!

    • 5 persoane au cumpărat acest produs.

Descriere

În general, atât în domeniul industrial, cât și în domeniul producției de alimente, există o slabă publicitate a bunurilor realizate în R. Moldova, România sau alte tări din regiune, inclusiv în domeniul turismului și chiar al transportului și logistic existente pentru export și tranzit. Exportul este necesar pentru ca orice țară trebuie să-și realizeze mijloacele de plată necesare pentru efectuarea importului.

Exportul reprezintà efortul, iar importul este rezultatul efortului. Preocuparea pentru achizitionarea de mijloace de plată străine prin care un stat să-și poată realiza importul îl determină pe acesta, de mai multe ori, să sprijine intens promovarea și stimularea exportului. Exportul se realizează prin diverse căi care țin de politica comercială a statului respectiv. Una din problemele esentiale care face obiectul preocupărilor pentru export constă în a nu exporta bunuri și servicii necesare economiei naționale, în afara împrejurărilor de excepție, când trebuie sa fie sacrificate anumite necesități interne.

Acest sacrificiu trebuie făcut, însâ, într-o ordine selectivă și doar în scopul achiziționării de mijloace de plată care să permită realizarea importurilor ce sunt vitale economiei naționale. Prin export se ocrotește producția proprie, fără a se afecta relațiile economice internaționale prin introducerea unor bariere tarifare și netarifare la import.

Exportul este și o sursă de venit, pentru că la baza oricărui export se află interesul pentru obținerea de venituri atât din partea producătorilor, cât și din partea comercianților care, dacă gâsesc o posibilitate de a-și valorifica produsele, le îndreaptă spre export.

 

Recenzii


 

„Analiza potenpalului de export al Republicii Moldova a avut ca objective identificarea ramurilor și a grupelor de produse, care dispun de avantaje comparative la export față de principalele țări exportatoare ale produselor respective. Analiza a permis totodată, elaborarea unui concept propriu privind potențialul de export și a fost elaborat un model matematic de corelare liniară multipIă, care permite identificare ramurilor și grupelor de produse cu potențial de export.”
 
-- conferențiar universitar, dr. în economie, Lupu Victoria, Academia de Studii Economice din Moldova.
 
„Tema cercetată în opinia noastră, este foarte actuală pentru spațiul autohton,deoarece prin evacuarea corectă și valorizarea potențialului de export existent, dar și dezvoltarea lui conform unor abordări științifice, după cum o demonstrează evoluția altor state, constituie o prioritate pentru impulsionarea progresuiui economic și social.”
 
-- conferențiar universitar, dr. în economie, Troflmov Victoria, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.
  
„Valoarea practică a lucrării este determinate de posibilitatea utilizării recomandărilor elaborate ce au drept scop stimularea fi dezvoltarea potențialului de export al țăril; argumentarea specializării înguste de produs în care Republica Moldova deține avantaj comparativ, fapt care va genera o îmbunătățire substanțială a potențialului de export.”
 
-- dr. habilitat în economie, profesor universitar, Roșca Petru, Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

 

Despre Autor


 

Olga Bejenaru este doctor în economie, specialitatea: Economie Mondială; Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM); Magistru în economie, Facultatea "Administrarea Afacerilor" (ASEM); Economist/interpret, Facultatea ”Relații Economice Internaționale" (ASEM); Cettificare AUF (Agence Universitaire de la Francophonie).

Autoarea și-a început activitatea profesioanală în calitate de coordonator de programe în cadrul ”Centrului de Dezvoltare Economice și Afaceri Publice" al Academiei de Studii Economice din Moldova (mal-iulie 2005). Și-a continuat activitatea profesională în domeniul bancar: a activat în calitate de economist -stagiar, în cadrul Departamentului Comercial la BC "Mobiasbanca" SA (2005-2006), fiind promovată în calitate de Expert (2006-2008), în cadrul aceluiași departament, ulterior în poziția de Manager Produse Senior în cadrul Departamentului Marketing (2008-2013) și în poziția de Ofițer Senior, Departamentul Control Permanent, BC "Mobiasbanca - Groupe Societe Generate" SA, iar din septembrie 2014 pînă în prezent activează în calitate de Manager Marketing în cadrul BC "Moldova-Agroindbank" SA.

Autoare a peste 30 de articole, analize și studii publicate la nivel national îi international în Republica Moldova, Gemnania, Austria și România. Pot fi menjlonate publicatiile autorului în ”Journal of Euro and Competitiveness" (România); ”Universitatea Leipzig" (Gemnania); ”The Vienna Institute for International Studies" (Austria); ”Revista Economics" (Republica Moldova). Publicatiile autorului abordează cu prioritate tematica financiar-bancara (activitatea profesională) cât și cea știintlfic-economică (activitatea de cercetare).

Articole publicate:

- „Potenţialul de export al produselor vinicole”,- „Priorităţile Europenizării asupra instituţiilor publice în Republica Moldova: Tinereţea unei Democraţii”, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, Bons Offices, Chişinău 2007 - www.leader.viitorul.eu

- “Oportunităţi de creştere a competitivităţii economice în Republica Moldova” - „Revista Economică”, nr. 5 (60)  - www.ase.md

- "Republic of Moldova and Romania. A comparative economic analysis"  - Journal of Euro and Competitiveness, Nr.2, 2014 - www.jeurocomp.net

 

Cine a cumpărat acest produs, a mai cumpărat:

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 240
BRAND: Print - Caro
Apariția: Aprilie 2015
ISBN: 978-9975-4023-7-8
Dimensiuni: 14,5 x 20,5 cm
Greutatea: 0.3200

Pareri