Constituția la Răscruce de Milenii

Constituția la Răscruce de Milenii

Preț de Listă: 200,00 MDL

Preț: 169,00 MDL

Economisești: 31,00 MDL (15%)

Disponibilitate: Stoc epuizat

Livrare
  • În Chișinău: 24 de ore (Livrare Gratis de la 299 MDL)
  • În Moldova: 2-3 zile (Livrare Gratis de la 599 MDL)

Descriere

”Societatea noastră, îndeosebi statul, permanent se află în faţa unor provocări generate de evoluţia lumii contemporane, printre acestea evidenţiindu-se inevitabila globalizare, care a declanşat o serie de procese în plan politic, economic, administrativ şi juridic. Pentru Republica Moldova necesitatea obiectivă a integrării este o consecinţă logică a acestui fenomen.

Şi dacă după declararea independenţei doctrina juridică din ţara noastră era orientată către necesitatea stringentă de a satisface imediat exigenţele practice ale unui stat în devenire, de curând pornit pe calea democraţiei, viaţa social-politică actuală resimte nevoia trecerii la o altă etapă de dezvoltare - calitativă, adică trecerea, pe tărâm ştiinţific, la analiza şi asimilarea cuceririlor din domeniul dreptului internaţional şi aprofundarea investigaţiilor în cadrul dreptului naţional, iar în societate - la formarea unei culturi juridice naţionale autentice.

Timp de secole dreptul s-a aflat într-o etapa incipientă de formare, deoarece. din cauza diverselor teorii, esenţa dreptului era înlocuită cu cvasidreptul, care emana de la „regulile" decretate de despoţii orientali, conducătorii auto-craţi şi vechile democraţii şi care ofereau privilegii şi avantaje unui cerc relativ îngust de membri ai societăţii (cetăţenilor liberi, proprietarilor, bărbaţilor).

Legile nedrepte, erorile judiciare şi alte „efecte negative" ale dreptului care i-au produs în istoria omenirii nu trebuie să ne ducă la gândul că în prezent dreptul nu-şi exercită eficient rolul. O însemnătate sporindă în drept îi revine anei componente a dreptului public precum e constituţia - act legislativ fundamental al unui stat care stabileşte modul de organizare a societăţii în stat şi forma pe care o îmbracă acesta, drepturile şi îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

Aşadar, constituţia, întrunind doctrine şi practici care formează principiul fundamental de organizare a unui stat politic, reprezintă o nouă încercare de realizare a echităţii politice şi sociale. Cu alte cuvinte, funcţia de încetăţenire a constituţiei, a echităţii, dacă e s-o formulăm succint, se exprimă în ordonarea relaţiilor dintre puteri, asigurarea democraţiei şi respectarea drepturilor omului.

Societatea contemporană este de neconceput fără punerea politică, de stat, însă credem că într-o anumită măsură au dreptate şi acei filozofi din zilele noastre (M. Epstein, U. Eco, J. Gelbreit, H. Marcuse) care consideră că ideea de putere dispare, că locul autorităţilor puterii treptat îl preia electronica, reţeaua internet, noile tehnologii.” -- Autorul

Despre Autor

Ion Guceac (n. 1963, Văscăuţi, Floreşti). Absolvent al Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept; diplomă de menţiune (1989). Doctor în drept, Academia de Poliţie „Alexandru loan Cuza", Bucureşti, România (1996). Doctor habilitât în drept, Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept, AŞM (2003). Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova (2005). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitatea Drept public (2012). Secretar ştiinţific general, AŞM (2008-2013). Actualmente vicepreşedinte al AŞM.

Titular al cursurilor universitare: Drept constituţional şi instituţii politice, Probleme, teorii şi metodologia dreptului electoral (Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept); Drept parlamentar şi drept electoral (Academia de Administrare Publică); Politici publice europene (Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Drept, Galaţi, România).

Fondator al direcţiei ştiinţifice Democratizarea sistemului constituţional din Republica Moldova - parte integrantă a constituţionalismului european.

Autor a peste 130 de lucrări ştiinţifice, monografii, manuale şi alte lucrări didactice de incontestabilă valoare.

Conducător ştiinţific a 8 doctori şi 3 doctori habilitaţi în drept.

Deţinător al distincţiilor: Medalia „Pentru dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi educaţiei", Ministerul de Interne al Ucrainei; Medalia „Dimitrie Cantemir", AŞM; Medalia „Meritul civic"; Titlul onorific „Om emerit".

Cine a cumpărat acest produs, a mai cumpărat:

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 416
Editura: Tipografia Centrală
Apariția: Iunie 2013
ISBN: 978-9975-53-279-2
Dimensiuni: 16,6 x 24 cm
Greutatea: 0.6200

Pareri