Instituții financiare internaționale

Instituții financiare internaționale
153,00 MDL (38,25 RON)

Disponibilitate: În Stoc

Doar 1 exemplar disponibil

Descriere

Fondul Monetär International a fost fondât în iulie 1944, la sfârçitul unei conferinte monetäre organízate în localitatea Bretton Woods (New Hampshire, SUA). Conferinta s-a încheiat prin redactarea proiectului de statut al FMI, care va deveni text de referintä pentru functionarea sistemului monetär international. Chiar dacá acesta nu a rezistat decât pânâ în anul 1971, Fondul continua çi astäzi sä joace un roi important în economía mondialä. Marile orientäri înscrise în acel statut au ramas valabile pâna astâzi.

Fondul este o institutie specializatá din cadrul Natiunilor Unité care a apárut cu scopul de a o ajuta sa dezvolte o économie sänätoasä pentru tärile lumii. Este institutia centralâ a sistemului monetär international - sistemul de plâti çi rate de schimb între monedele nationale - care face posibil schimbul international. Scopul säu este acela de a preveni crizele, încurajând tärile sä adopte mäsuri politice sänätoase.

In ultimii ani, rolul säu a crescut foarte mult și a devenit foarte important íntr-o serie de problème economice și financiare ca acelea legate de eriza din Asia, America Latinä și Europa. IMF participä și la dezvoltarea creçterii economice și reducerii säräciei în tärile celor mai säraci membri ai sâi prin acordarea de ajutor financiar pentru a stabiliza economia, implementänd reforme structurale ceea ce au dus la reducerea datoriei externe.

Responsabilitätile Fondului sunt și astâzi cele stabilité în 1944 la Bretton Woods, çi anume cele preväzute în Articolul I:

- Promovarea cooperärii internationale printr-o institutie permanentà care sä asigure un mecanism pentru consultare çi colaborare cu privire la problemele monetäre internationale;

- Facilitarea extinderii și creșterii echilibrate a comertului international, precum çi promovarea çi mentinerea unor înalte niveluri de încadrare în muncâ și de venituri reale;

- Acordarea de asistentâ în stabilirea unui sistem multilateral de plâti în ceea ce priveçte tranzactiile cúrente între membri și eliminarea restrictiilor în schimbul eu sträinätatea, care ar împiedica creșterea comertului international.

- Promovarea stabilitätii cursurilor de schimb, de a mentine aranja-mente de schimb și a evita devalorizäri de schimb compétitive.

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 150
Editura: Economica
Apariția: Ianuarie 2005
ISBN: 973-709-135-3
Dimensiuni: 16,5 x 23,5 cm
Greutatea: 0.7100

Pareri