Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 3 (LIVRARE: 7 ZILE)

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 3 (LIVRARE: 7 ZILE)
1.077,00 MDL

Disponibilitate: La comandă

Livrare în decurs de 7 zile!

Vă mai recomandăm:

Bifează produse pentru a le adăuga în coșul de cumpărături sau selecteaza toate

Descriere

Cuprins


Nota asupra editiei a 3-a .................................................................................. IX
Cuvant-inainte ................................................................................................... XI
Abrevieri ..........................................................................................................XIII
1. SOCIETATI
A. Societati pe actiuni
1. Contractul de vanzare de actiuni ..........................................................................3
2. Declaratia administratorului privind indeplinirea conditiilor
pentru exercitarea functiei ..................................................................................10
3. Convocarea adunarii generale a actionarilor ....................................................12
4. Ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor ..............................................15
5. Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor .......................................16
6. Actul constitutiv al unei societati in comandita pe actiuni ..............................19
B. Societati cu raspundere limitata
7. Actul constitutiv al unei societati cu raspundere limitata ................................32
8. Actul constitutiv al unei societati cu raspundere limitata
cu asociat unic ......................................................................................................45
9. Contractul de administrare a unei societati ......................................................55
10. Hotararea adunarii generale a asociatilor pentru modificarea
actului constitutiv .................................................................................................60
11. Hotararea adunarii generale a asociatilor pentru numirea
administratorilor ...................................................................................................62
12. Hotararea asociatului unic/ adunarii generale pentru
majorarea/reducerea capitalului social .............................................................65
13. Hotararea asociatilor privind constituirea unei societati
cu raspundere limitata .........................................................................................71
14. Contractul de cesiune de parti sociale ..............................................................75
15. Contractul de ipoteca mobiliara asupra partilor sociale .................................79
16. Conventia privind retragerea unui asociat din societate .................................85
C. Societati de persoane
17. Actul constitutiv al unei societati in nume colectiv ..........................................89
18. Actul constitutiv al unei societati in comandita simpla ....................................98
19. Contractul de societate simpla ..........................................................................107

Cartea de contracte
D. Cooperarea intre societati
20. Contractul de joint-venture ...............................................................................115
21. Contractul de asociere in participatie ..............................................................121
22. Contractul de societate agricola .......................................................................127
23. Statutul de societate agricola ............................................................................130
24. Proiectul de fuziune ...........................................................................................140
2. ASOCIATII SI FUNDATII
25. Actul constitutiv al asociatiei .............................................................................153
26. Actul constitutiv al fundatiei ..............................................................................159
27. Statutul de asociatie ...........................................................................................165
28. Statutul de fundatie ............................................................................................174
29. Hotararea de constituire a asociatiei ...............................................................182
30. Hotararea de constituire a fundatiei ................................................................184
31. Cererea pentru inscrierea asociatiei in registrul asociatiilor si fundatiilor ....186
32. Cererea pentru inscrierea fundatiei in registrul asociatiilor si fundatiilor ....188
3. CONTRACTE CIVILE
A. Contracte translative de proprietate
33. Antecontractul de vanzare a unui imobil ........................................................193
34. Contractul de vanzare a unui teren ..................................................................200
35. Contractul de vanzare a unei hale de productie ............................................206
36. Contractul de vanzare a unui fond de comert ................................................213
37. Contractul de vanzare a unor bunuri ...............................................................218
38. Contractul de vanzare a unor marfuri ..............................................................224
39. Contractul de cesiune de creanta ....................................................................229
40. Contractul de donatie ........................................................................................235
41. Declaratia notariala cu privire la recunoasterea datoriei
la contractele de vanzare ..................................................................................240
42. Contractul de intretinere ...................................................................................242
43. Contractul de renta viagera ...............................................................................246
B. Contracte de cedare a folosintei bunurilor
44. Contractul de inchiriere a locuintei ..................................................................250
45. Conventia de reziliere a contractului de inchiriere a unei locuinte .............257
46. Contractul de inchiriere a unui spatiu .............................................................259
47. Contractul de arendare ......................................................................................265
48. Contractul de concesiune bunuri proprietate publica ...................................270
49. Contractul de comodat ......................................................................................279
50. Contractul de constituire a unui drept de superficie .....................................282
51. Contractul de constituire a unui drept de uzufruct .........................................288
C. Contracte de leasing
52. Contractul de leasing financiar mobiliar ..........................................................293
53. Contractul de leasing operational mobiliar .....................................................303
D. Contracte de garantie
54. Contractul de ipoteca imobiliara ......................................................................312
55. Contractul de ipoteca mobiliara asupra drepturilor de creanta ....................318
56. Contractul de fideiusiune ...................................................................................323
57. Contractul de garantie a gestionarului .............................................................328
58. Contractul de escrow .........................................................................................333
E. Contracte de prestari servicii
59. Contractul de antrepriza ....................................................................................339
60. Contractul de prestari servicii financiar-contabile ..........................................347
61. Contractul de prestari servicii de consultanta fiscala .....................................351
62. Contractul de prestari servicii de audit financiar ............................................355
63. Contractul de punere la dispozitie de personal ..............................................365
64. Contractul de webdesign si asistenta tehnica .................................................370
65. Contractul de transport rutier de marfuri .........................................................377
66. Contractul de prelucrare in lohn .......................................................................383
67. Contractul de factoring .......................................................................................387
68. Contractul de publicitate ....................................................................................392
69. Contractul de impresariat artistic ......................................................................397
70. Contractul de consulting-engineering ..............................................................401
71. Contractul de distributie exclusiva/ neexclusiva .............................................407
72. Contractul de utilizare a unui program pentru calculator ..............................414
73. Contractul de webhosting ..................................................................................419
F. Contracte de mandat si intermediere
74. Procura speciala ..................................................................................................424
75. Contractul de mandat cu reprezentare ............................................................428
76. Contractul de intermediere imobiliara .............................................................435
77. Contractul de comision ......................................................................................440
G. Contracte in domeniul dreptului proprietatii intelectuale
78. Contractul de licenta a marcii ...........................................................................446
79. Contractul de licenta desen/model industrial .................................................451
80. Contractul de editare ..........................................................................................455
81. Contractul de editare la comanda ....................................................................460
82. Contractul de franciza ........................................................................................464
H. Contracte in domeniul dreptului muncii
83. Contractul individual de munca ........................................................................475
84. Anexa la contractul individual de munca ........................................................484
85. Acordul privind incetarea contractului individual de munca ........................491
86. Decizia de incetare a contractului individual de munca................................493
87. Decizia de sanctionare disciplinara ..................................................................496
88. Fisa postului .........................................................................................................500
89. Act aditional la contractul individual de munca .............................................502
90. Contractul de ucenicie la locul de munca .......................................................506
I. Alte contracte
91. Contractul de sponsorizare ................................................................................516
92. Contractul de mecenat .......................................................................................519
93. Contractul de barter ............................................................................................522
94. Contractul de tranzactie .....................................................................................528
95. Contractul de depozit .........................................................................................532
96. Contractul de voluntariat ....................................................................................537
97. Conventia de remitere a datoriei ......................................................................543
98. Contractul de fiducie ..........................................................................................546
99. Contractul de furnizare ......................................................................................553
100. Contractul de agentie .......................................................................................557
4. CLAUZE CONTRACTUALE
101. Clauza privind identitatea partilor ...................................................................567
102. Preambul ............................................................................................................570
103. Pactul comisoriu ...............................................................................................571
104. Clauza penala ....................................................................................................573
105. Forta majora.......................................................................................................576
106. Clauza de confidentialitate ..............................................................................578
107. Clauza compromisorie .....................................................................................580
108. Nulitatea partiala a contractului ......................................................................582
109. Clauza privind inflatia .......................................................................................584
110. Dreptul aplicabil. Instanta competenta ..........................................................586
111. Clauzele standard si neuzuale .........................................................................589
112. Clauza de impreviziune ....................................................................................590
113. Notificari .............................................................................................................592
114. Dispozitii finale ..................................................................................................593

Necesitatea unei a treia editii a Cartii de Contracte a aparut ca urmare a multitudinii de modificari legislative aparute in ultimii doi ani, incepand cu intrarea in vigoare a Codului civil si incheind cu intrarea in vigoare a Codului de procedura civila. Astfel, s-a considerat imperativ necesar, pe de o parte, a adapta contractele existente in editiile anterioare la noile realitati juridice, iar pe de alta parte, a include in lucrare noile modele de contracte care sunt reglementate ca urmare a modificarilor legislative mentionate anterior. In lumina modificarilor legislative generate de intrarea in vigoare a Codului civil (1 octombrie 2011) si a Codului de procedura civila (15 februarie 2013), dar si in completarea editiilor aparute in anii trecuti, cu scopul de a le adapta pe acestea la noile reglementari si practici din diverse domenii, a aparut initiativa acestei a treia editii. Editia de fata vine sa imbunatateasca ceea ce s-a realizat in aparitiile anterioare ale lucrarii, dar si sa puna la dispozitia utilizatorului o serie de alte modele de contracte, necuprinse in editiile precedente. Numarul mare de avocati implicati in redactarea prezentei editii a fost determinat de dorinta de a transpune in toate contractele experienta specifica a fiecaruia dintre autori pe diverse domenii de specializare.

Autor:
Coord. Dr. Jörg K. MenzerRusandra SanduMelinda GaluIrina StanicaCarina MunteanRoxana DudauDiana RizeaAlexandra EpureAndreea SuciuLuiza BedrosMagdalena LupoiGabriel PopaIunia NagyCristina StamboliLaura Neacsu

Cine a cumpărat acest produs, a mai cumpărat:

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă tare
Pagini: 608
Apariția: 2013
Dimensiuni: 16.5 x 23.5 cm

Pareri