Aplicații informatice de birou

Aplicații informatice de birou

Preț de Listă: 186,00 MDL (46,50 RON)

Preț: 93,00 MDL (23,25 RON)

Economisești: 93,00 MDL (23,25 RON) (50%)

Disponibilitate: Stoc epuizat

Descriere

Evoluția rapidá a tehnologiilor informatiei a schimbat profund și modul in care se elaboreazá documéntele, in format tipárit sau nu. Informaba circula rapid și in volume de neconceput in urmá cu cáteva decenii. Utilizarea suportului electronic pentru introducerea, stocarea, transportul și prezentarea datelor, informafiilor fi cunofiinfelor a devenit o necesítate in orice domeniu profesional.

Cu atât mai mult, viitorii profesionifii în comunicare fi relafii publice trebuie sâ stâpâneascâ noile instrumente puse la dispozifie de tehnologia informafiei. Necunoafierea tehni-cilor și cunoștintelor necesare utilizârii calculatorului electronic pentru operatii asupra documentelor și informapilor pe suport electronic, constituie un dezavantaj competitiv imposibil de surmontât în lumea de astâzi.

Lucrarea „Aplicafii informatice de birou” elaboratà de lector univ. drd. Cornelia Maxim, satisface, sub forma unui curs universitar, tocmai aceastà necesítate. Cursul abor-deazâ temática prelucrârii informatiilor electronice, atingând atât elemente generale teoretice ce pn de conceptul de „Aplicafii informatice de birou“, cât și subiecte concrete legate de utilizarea unor aplicafii software frecvent utilizate.

Studentul, și pe un plan mai larg oricare cititor, va gâsi în curs o paletâ largâ de subiecte, cum sunt considerable asupra felului cum trebuie sâ se prezinte „vizual“ și „funcfional“ un document destinât publicârii, cu exemple concrete de aplicare pe cazuri reale, concepte și metode pentru gestionarea tabelelor și construirea unei prezentâri electronice, organizarea documentelor Office în colectii, gestionarea informatiilor personale și obtinerea unor lucràri cu aspect profesional care sâ poatâ fi publícate oriunde, de la imprimanta din birou, la serviciile comerciale de imprimare.

Cursul prezintâ o proporfie justâ între elementele teoretice fi cele practice legate de întelegerea conceptelor çi utilizarea „Aplicafiilor informatice de birou“ fi se constituie într-o lucrare didáctica de valoare, utilâ studentilor atât pentru studiu, cât și ulterior ca manual de referintâ pentru utilizarea produselor Microsoft mentionate sau pentru trecerea testelor ECDL. -- Prof. univ. dr. ing. Vasile Baltac 

 

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă moale
Pagini: 245
Apariția: Noiembrie 2005
ISBN: 973-711-017-X
Dimensiuni: 17 x 24 cm
Greutatea: 0.4820

Pareri