Acasa, Revenire [Album Foto]

Mai multe poze

Acasa, Revenire [Album Foto]
450,00 MDL (90,45 RON)

Disponibilitate: Stoc epuizat

Descriere

Text de Sprididon Vancheli.

Traducere în engleză de Rodica Lupan.

”Vă întreb uneori de unde vine începutul acela de zâmbet pe care îl vedem în atâtea fotografii? Nu cumva vrem să ne ascundem de noi înşine prin masca ce ne-o punem pe faţă? E veşnica dorinţă a omului de a arăta „frumos"? O fi. Numi :â se ochii lui Mihai Potârniche nu te poţi ascunde, el înlătură masca şi coboară în adâncurile sufletului, pentru a scoate la suprafată caractere, stări sufleteşti, înălţarea şi coborârea omului, arderea lui întru ceea ce numim V I A ŢĂ. 

Banalul cuvânt fotografie cred că nici nu se potriveşte în cazul de faţă, pentru că e vorba de o adevărată artă. Eu aş numi-o fotografie - nuvelă, o nuvelă de o singură pagină!

Care scriitor-nuvelist se poate lăuda cu un asemenea laconism? Mult dintre personajele lui Potârniche sunt atât de viguroase, dramatice, îngemănate cu pământul, ce pot concura cu pei sonajele din tablourile marilor pictori ai lumii. Dar peisajele? Poezie, zici? Mai mult chiar: sunt nişte ferestre către Dumnezei. Și poate că, cel mai important e faptul că în arta lui Mihai Potârniche te regăseşti total. Ba eşti copilul ce umblă с colinda străluminat de făclia Domnului, ba guşti din agheasma dragostei dintâi, ca să ajungi apoi la vârsta împlinirilo Esti o părticică din cosmos, nu un singuratic, nu pomul - tu înfloreşti, nu frunza cade - e toamna vieţii tale... Şi se to învârte roata vremii...

Ca în timp de război, mai mulţi bătrâni şi copii în această carte, un tulburător tablou al Basarabie de astăzi. Unde sunt cei în floarea vârstei?! Răspunsul îl dă tot Mihai Potârniche:„Scoreni-Paris..." Au umplut lumea, într salvare, bieţii oameni! Cum simţi încă de departe respiraţia mării, o forţă ce te domină, tot aşa în nuvelele maestrului pal pită suflarea dramatică a neamului.

Şi dacă atâţia dregători caută să ne dezbine neamul ca să-l dezbrace şi să-l descalţ mai uşor, Mihai Potârniche, din mici fărâme, adună chipul strămoşescului neam de la Maramureş la gurile Dunării, de I Nistru până la Tisa, ca să-l vedem în toată statura lui uriaşă, azi, acum, când avem nevoie de optimism şi de încredere î ziua de mâine. Şi ţi se face mai uşor pe suflet şi zici:„E frumoasă viaţa când eşti împreună cu Mihai Potârniche". -- Spiridon Vangheli, scriitor al poporului

 

”Sometimes I wonder, where does the smile we see in so many pictures come from? Are we not trying to somehow hide from our-es behind a mask? Is it the eternal human desire to look beautiful? Maybe... But you cannot hide from Mihai Potârniche; he !S the mask off and goes down to the bottom of one's heart to reveal characters, emotional states, elevation and descent, one's ?r burning in the name of LIFE.

The trivial word "picture" is inappropriate in this case. It is true art. I would call it photography-ella a single page novella! What story teller has such laconism to brag about? Many of Potarniche's characters are so vigor-dramatic and earthbound, that they can compete with those from the paintings by world's greatest painters. What about the Jscapes? Poetry you say?

More than that, they are windows to God. And maybe the most important is the fact that you can find rself in Mihai Potarniche's art. You feel like the child singing carols, lightened by the torch of God, you taste the flavor of first love, then you reach the age of fulfillment. You are a small part of universe, you are not lonely, it is not the tree in bloom - you are, not the leaf falling - it is the autumn of your life... The wheel of time is turning...

There are many old people and children in book, just like during wartime - a disquieting picture of today's Bessarabia. Where are the people in the prime of life? Mihai jmiche provides the answer to this question as well: "Scoreni-Paris...".

Poor people, they scattered allover the world, in search for salvation. Just like you can feel the breath of the sea form a distance, a dominating force, in the artist's novellas you can feel the nat c breath of our people. While so many advisers try to break our nation apart, to make it easier to take it's clothes and shoes M hai Potârniche brings the pieces together, to restore the face of our ancestral people, from Maramureş to the Danube delta, from Nistru to Tisa, to let us see it in its grandness, today, when we are in such need of optimism and confidence in the future.

Your I becomes lighter and you say: "Life is beautiful when you are with Mihai Potârniche". -- Sridon Vangheli, writer laureate

Despre Autor

Mihai Potârniche născut la 4 ianuarie 1951, Păhărniceni, Orhei. Membrual Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova (2005), al Uniunii jurnastiior din Moldova (1972) şi al Uniunii Artiştilor Fotografi din Moldova 1995).

Laureat al Confederaţiei Jurnaliştilor din CSI (1993). Maestru in Artă al Republicii Moldova (1993).

Specializări: reclamă, portret, peisaj, eseu fotoografic, şcolarizare şi management în domeniu.

Studii: 1966 - 1970 - Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie,Chisinău.

În domeniul fotografiei - autodidact.

Experienţă: 2010 - director al Departamentului..Fotomoldpres TV"al Agenţiei Informaţionale de Stat Moldpres.

2006 - 2009 - fotograf independent.

2004 - 2006 - fotoreporter, revista „Moldova".

1997 -2004 - şef al Departamentului „Fotomoldpres" al Agenţiei inftxmaţionale de Stat Moldpres.

1990 - 1997 - fotoreporter, revista „Moldova".

1988 - 1990 - fotoreporter, revista „Femeia Moldovei".

1979 - 1988 - fotoreporter, ATEM şi TASS.

1977 - 1979 - fotoreporter, cotidianul „Moldova Socialistă".

1972 - 1977 - fotoreporter, săptămânalul „Cultura".

1970 - 1972 - serviciul militar; fotoreporter, ziarul„Sovetski ceasovoi din Kiev

1970 - fotoreporter, ziarul raional „Munca paşnică" din Străşeni. 33 de expoziţii personale la Chişinău, Paris, Strasbourg, Die, Varşovia, Kiev, Bucureşti, laşi, Oradea, Vaslui, Bârlad, Bacău, Negreşti Oaş, Nyiregyhaza, Odesa, inclusiv trei expoziţii vernisate în 2001, 2006 şi 2011 la Centrul Expoziţional„C. Brâncuşi"al Uniunii Artiştilor Plastici ain Republica Moldova.

Publicaţii: albume de fotografie "Acasă. Amintiri ..."(1991), „Acasă. Portretele pământului "(2006), CD „Acasă. Ardere. Frământ. Renaştere"(2006).

Director imagine şi autor de fotografii la circa 40 de albume şi cărţi, incisiv la albumul de proporţii "Parlamentul Independenţii" autor de concepţie şi fotografii) editat la 20 de ani de la începutul berarilor primului Parlament ales în mod democratic (2010).

Detaliile Produsului

Limba: Română
Coperta: Copertă tare
Pagini: 192
Editura: Princeps Edit
Apariția: 2011
ISBN: 978-9975-4208-0-8
Dimensiuni: 25,2 x 29,6 cm
Greutatea: 1.5500

Pareri